10. maj 2023  |   Vores By  |   Nyt fra kommunen  |   Vores By

1.600 flere nye borgere de næste 10 år

Ifølge en befolkningsprognose 2024-43 vil befolkningen i Allerød stige med 1.600 personer de næste 10 år.

Nyt fra kommunen
10. maj 2023  |   af Kim Sejr

Ifølge en befolkningsprognose 2024-43 vil befolkningen i Allerød stige med 1.600 personer de næste 10 år.

1. januar 2023 var der 26.063 personer i Allerød Kommune. Det er en stigning på 197 personer siden 1. januar 2022 og 139 personer mere end forventet. Det ekstra antal personer i forhold til det forventede er i samme størrelsesorden som antallet af modtagne flygtninge fra Ukraine.

Allerøds forvaltning har udarbejdet en befolkningsprognose, som især skal bruges til at forudsige kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet til brug for byrådet og dets fagudvalg.

– På baggrund af de indlagte forudsætninger og årets opdatering ses befolkningstallet stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 1.600 personer i løbet af de næste 10 år. Den samlede vækst over 10 år ligger ca. 100 personer under sidste års forventning, men sammenlignes de to prognoser for perioden 2022-32, ligger den forventede vækst meget tæt. I årets prognose stiger befolkningstallet lidt hurtigere end sidste år, og det hænger formentlig sammen med, at boligprogrammet er komprimeret lidt i perioden 2024-27, hedder det i prognosen.

200 flere mindre børn de næste 6 år

Pr. 1. januar 2023 var der 1.909 børn i aldersgruppen mellem 0 og 5 år. Antallet af børn i aldersgruppen har været stigende i perioden 2017-22 men faldt med 20 børn i løbet af 2022. På baggrund af sidste års prognose var der ventet en vækst på 10 børn. Forskellen skyldes i høj grad, at der er født 28 børn færre end forventet.

I løbet af de næste 6 år ventes antallet af børn i aldersgruppen at stige til 2.100, hvorefter antallet af børn i aldersgruppen ses at stagnere ud i årene, fremgår det af prognosen.

400 større børn i perioden

Antallet af børn mellem 6 og 16 år forventes at stige i løbet af de kommende år – de første par år kun svagt men der ventes en samlet stigning på ca. 400 børn til frem mod 2033 og yderligere knap 400 børn i den forlængede prognoseperiode.

Den største stigning ventes i Blovstrød. I Lillerød under ét ventes en vækst på ca. 150 børn frem til 2033. I Lynge forventes en stigning på ca. 50 børn frem til 2033. Ud over børn, der kan henføres til distrikterne, forventes ca. 30 børn ekstra i 2033 – primært flygtningebørn, hedder det i prognosen.

Flere ældre over 80

Prognosen fortæller videre, at antallet af personer, som er mellem 70 og 79 år, forventes at falde en smule i de løbet af de næste 10 år. Fra de nuværende 2.721 personer til 2.547 personer i 2033, hvorefter det igen forventes at stige til ca. 3.000 i den forlængede prognoseperiode frem mod 2043.

I lighed med i de tidligere års prognoser forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er 80 år og derover.

Primo 2023 var der 1.583 personer på 80 år og derover, og det forventes, at der vil være 2.441 personer i aldersgruppen i 2033. Andelen forventes at stige yderligere ud i årene.

Befolkningsprognosen er udarbejdet for perioden 2024-43. Der anvendes COWIs prognoseværktøj, Demografix.

befolkningsprognose
Del på

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev - klik her
Læs også....
Strategi for kulturarv undervejs
En ny strategi for bevaring af kulturarv skal være klar i starten af 2025

Midlertidige P-pladser i bymidten
Allerød Kommune etablerer 22 midlertidige parkeringspladser i bymidten for en 3-årig periode.

Flåt-alarm i Nordsjælland
De seneste år har der været stigende antal personer i Nordsjælland, der er blevet bidt af flåter - også risiko i Allerød

Kun svag mistanke om potentiel jord-svindel i Allerød
Kun et enkelt konkret byggeprojekt på M.D Madsens Vej 10-12 er under svag mistanke om jordsvindel, konkluderer stor undersøgelse. Politiet orienteret.

150.000 til nye fritids-faciliteter
Alle foreninger og borgere kan søge midler til nye og spændende fritidsfaciliteter.

Fem skarpe til Jørgen Johansen
Allerød-Online har stillet fem skarpe spørgsmål til borgmesterkandidat Jørgen Johansen fra de konservative

Valg: SF blev Allerøds største parti
Venstre gik stærkt tilbage i Allerød ved EU-valget søndag - en stor del af stemmerne gik til Moderaterne og Liberal Alliance

Frontlinien mellem demokrati og autokrati
Sikkerhedspolitisk ekspert Jonas Parello-Plesner trak på Venstres grundlovsmøde i Allerød paralleller mellem frihedskampen i Ukraine og konflikten om Taiwan

Indvendinger mod støjplan? – så er det nu!..
10. juni er deadline for at komme med kommentarer til kommunens støjhandlingsplan, som nu er i høring.

Konservativ økonomistyring tæt på borgerne
Også den Konservative økonomistyring skal i fremtiden være tættere på borgerne, skriver Jørgen Johansen – konservativ borgmesterkandidat KV25

Clara Rao er nu officielt Venstres borgmester-kandidat
Byrådsmedlem og gruppeformand Clara Rao er valgt som ny spidskandidat for Allerød Venstre


Annonce