7. december 2022  |   Boligliv

Seks nye lejligheder på historisk ruingrund

Der er udsigt til tre rækkehuse på to etager og i forskudt plan på ruingrunden, Tokkekøbvej 2.

Boligliv
7. december 2022  |   af Kim Sejr

Der er udsigt til tre rækkehuse på to etager og i forskudt plan på ruingrunden, Tokkekøbvej 2.

Når de formelle forhold, i kraft af en ny lokalplan, foreligger, kan byggeplanerne for ruingrunden på Tokkekøbevej 2 med den forfaldne ejendom gå i gang.

Byggeplanen indebærer opførelsen af tre sammenhængende rækkehuse i forskudt plan med i alt seks lejligheder på ca. 90 kvm hver. Selve grunden er på 1.134 kvm, og bebyggelsesprocenten bliver derfor 47,5 procent.

Skitsen til byggeprojektet var senest forelagt kommunens økonomiudvalg 9. februar 2021 med tegninger udarbejdet af Lind & Risør og med ejeren af grunden, entreprenør Morten Kongsted, som bygherre.

Indsigelser

Der har under behandlingen af sagen været to indsigelser. Den ene er fra en naboejendom, hvor der udtrykkes bekymring for, at en bebyggelse, der strækker sig over hele grundens længde, vil skygge for lys og sol.

Den anden indsigelse er fra Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød (LAFAK), der mener, at ejendommen har været bevaringsværdig. Foreningen har fremført sin indsigelse ad to omgange – første gang var i 2019. Indsigelsen var her udbygget med en henvisning til ejendommens historiske og kulturelle værdi.

Hækkerups Hus

Foreningen oplyser således i sin første indsigelse, at huset blev bygget i 1904 af gartner Hans Dam i udkanten af hans store frugtplantage og gartneri, der lå mellem Tokkekøbvej, Tjørnevej og Tokkekøb Hegn. Gartneren solgte ejendommen, da han gik på pension og flyttede til det store hus på Tokkekøbvej 14.

I 1949 solgte firmaet Grum-Schwensen ejendommen til Lillerød Kommune, fordi byens betjent ikke kunne skaffe en lejlighed i Lillerød. Ved årsskiftet 1951/1952 solgte kommunen til skuespiller Helge Kjærulff-Schmidt, der i 1962 solgte ejendommen videre til folketingsmand og senere udenrigsminister Per Hækkerup og Fru Grethe, der i en årrække (1954-1963) var medlem af Lillerød sogneråd.

Senere overtog forstmanden Broder Bejer-Petersen huset, men herefter groede haven til, og man havde svært ved at se huset og dets tilstand, oplyser foreningen.

forfalden ejendom | lokalplan
Del på

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev - klik her
Læs også....
Borgermøder om varmeforsyning
På to borgermøder, der holdes i henholdsvis Lynge og Blovstrød, kan borgerne få mere at vide om status for varmeforsyningen i Allerød

Hussalg: Køber og sælger ser hinanden an i øjeblikket
Der er udsigt til prisfald på boliger, men flere faktorer spiller ind, fremhæver ejendomsmægler Flemming Elsborg.

Kom julefedtet i skraldespanden – ikke i afløbet
Forsyningsselskabet Novafos advarer mod, at stegefedtet hældes i vaskens afløb - det kan nemlig skabe propper i kloaken.

Fjernvarmeselskaber: Geotermisk energi kan dække 15-20 procent
Fjernvarmeselskabet HOFOR forventer at kunne forsyne husstande i hovedstadsområdet med geotermisk energi allerede i 2026. Fjernvarmeselskaberne HOFOR, CTR og VEKS har siden 2006 drevet et geotermisk demonstrationsanlæg på Amagerværket for […]

Energichok: Fakta om indefrysningsordningen
Allerød er et af de steder i landet med flest boliger tilsluttet gas - læs her alle fakta om indefrysningsordningen der kan lette udgiftspresset for boligejere med gas.

Norfors overtager fjernvarmecentral på Høvelte Kaserne
Norfors har d. 3. oktober 2022 indgået aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om overtagelse af varmecentralen på Høvelte Kaserne.

Bedre Bad – din lokale VVS-installatør
Bedre Bad – Bedre Energi Allerød VVS er en moderne, serviceorienteret VVS-virksomhed, som udfører VVS-opgaver for både private, erhverv og det offentlige i Allerød.

Boligsalget falder markant
I maj til juli faldt antallet af hushandler landet over i gennemsnit med 28 procent – i Allerød blev faldet på 17 procent. En ny analyse fra ejendomsmæglerkæden Home, på […]

Vil huspriserne i Allerød falde?
Endnu har den stigende rente ikke ført til faldende huspriser i Allerød, men renten og en del andre forhold tyder på, det nok skal godt komme inden ret længe. Sådan lyder vurderingen fra ejendomsmægler Flemming Elsborg


Annonce