18. april 2024  |   Vores By  |   Nyt fra kommunen  |   Politik  |   Byråd  |   Vores By  |   Nyt fra kommunen  |   Politik

Allerød forbedrer overskud på driften

Borgmester Karsten Längerick(V) har netop publiceret en redegørelse for kommunens økonomi – det går generelt godt, hvis den stramme kurs holdes, lyder budskabet

Politik
18. april 2024  |   af Kim Sejr

Borgmester Karsten Längerick(V) har netop publiceret en redegørelse for kommunens økonomi – det går generelt godt, hvis den stramme kurs holdes, lyder budskabet

Borgmesteren Karsten Längerich(V) har netop på sin egen Facebook-siden foretaget en redegørelse for kommunens økonomi, baseret på nogle helt friske nøgletal fra forvaltningen.

Borgmesteren skiver således:

-Der har ikke været skrevet ret meget om kommunens økonomi for det seneste, og det har en god grund, og det er at det går godt.

Nedenfor er vist fire figurer på centrale nøgletal, som jeg har fået fra Forvaltningen.

Kommunens likviditetsprognose er positiv og stigende i byrådsperioden. I år når den 150 mio. kr. og vil ligge på cirka 100 mio.kr. i slutningen af budgetperioden. Omkring 2026 bør den dog styrkes, således at vi kan imødegå de værste eksterne stød, fortæller borgmesteren, men betoner samtidig, at det forudsætter fortsatte effektiviseringer:

-Likviditetskurven er dog forudsat at vi finde de effektiviseringer og budgetforbedringer der er vedtaget i budgettet (43 mio. kr. samlet, for de kommende tre budgetforlig). Det er forholdsvis store beløb der skal findes. Indtil videre har vi fundet 25 mio. kr. i varige midler af dette spor, og arbejdet pågår.

Betragtelig forbedring på driften

Borgmesteren fremhæver, at overskud på driften er nok det vigtigste nøgletal.

-Overskuddet skal anvendes til investeringer/anlæg og afdrag på gælden. Overskuddet ligger pt. på 60-100 mio. kr.om året og ventes at stige til over 120 mio. kr. årligt. Det er en betragtelig forbedring i forhold til tidligere år.

Kommunens langsigtede gæld er nedadgående og vil falde en del i de kommende år. Det betyder også at renteudgiften falder. Kommunen er samtidig ”bank” i forhold til staten mht. Borgernes indefrosne ejendomsskatter. Her har vi en 200 mio. kr. liggende som vi håber/forventer at få af dækket af staten som vil nedbringe gælden, siger borgmesteren.

Flere penge til anlæg

Endeligt er kommunens årlige anlægsbudget øget til til 60-90 mio. kr. om året.

-Vi har en bygningsmasse som trænger til at blive renoveret og forbedret da en stor del er over 50 år gammel. Anlægsbudgettet er allerede trukket ud af likviditetskurven.

Endeligt arbejdet vi nu med flere reserver end vi gjorde tidligere. På anlæg ligger der 125 mio. kr. og på driften har vi både reserver til at imødegå dårlige økonomiaftaler og stigende udgifter på specialundervisning og til socialområdet, forklarer Karsten Längerich

Ikke råderum til flere udgifter

Borgmesteren løfter dog samtidig en løftet pegefinger – for den positive tendens kan kun sikres ved at være tilbageholdende med nye udgiftskrævende forslag:

-Forudsætningerne for dette er som sagt at vi finder der vedtagne budgetforbedringer og effektiviseringer. Der er IKKE afsat råderum til udgiftsdrivende forslag som går ud over den forventede befolkningsudvikling (udviklingen i demografi). Hvis byrådet ønsker nye udgiftsdrivende tiltag, kræver det besparelser andre steder.

Usikkerhederne er naturligvis meget store, når vi ser 7-8 år ud i fremtiden. Vi har generelt godt styr på udviklingen i kommunens egne udgifter, men usikkerheden i de penge vi får og betaler til staten er meget stor. Hertil kommer at demografien, ledigheden og flyttemønstre også udgør en stor usikkerhed, slutter borgmesteren.

økonomi
Del på

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev - klik her
Læs også....
Längerich stopper som borgmester efter næste valg
Karsten Längerich har besluttet at stoppe som borgmester i Allerød Kommune om to år

Borgmester: 38 nye P-pladser i bymidten næste år
Der er afsat midler til at etablere ialt 38 nye parkeringspladser i bymidten næste år, fremhæver Allerøds borgmester, Karsten Längerich

Erik Lund: Pankas-sag bør behandles politisk
Byrådspolitikerne bør ikke lade sig nøje med en administrativ myndighedsafgørelse vedr. en ny sag om Pankas, men selv tage stilling politisk, mener byrådsmedlem Erik Lund(K)

Red Barnet fik frivillighedspris
Byrådets Frivillighedspris 2023 blev delt af to frivillige fra Red Barnet - prismodtagerne blev Poul Gerelle og Henry Martensen

Pankas burde slet ikke have været miljøgodkendt
Miljø-og Fødevareklagenævnet slår fast, at Allerød Kommune ikke skulle have miljøgodkendt Pankas - godkendelsen er nu ophævet

Jørgen Johansen – konservativ borgmesterkandidat
Ved den ekstraordinære generalforsamling mandag aften 25. september har de konservative indstillet Jørgen Johansen som spidskandidat til næste kommunalvalg

Konservative udbrydere toner rent flag mandag
I løbet af mandagen næste uge vil det tydeligt fremgå, hvilken politik og ståsted den konservative udbrydergruppe har, siger gruppens talsmand, Thomas Frisch.

Bredt budgetforlig for Allerød
Mindst 175 mio. kr. i rammebeløb skal i perioden 2027-2032 bruges til at samle Lillevang Skole på afdeling Skovvang.

De konservative delt midt over
Tre medlemmer af den konservative byrådsgruppe i Allerød træder ud og fortsætter som løsgængere efter valg af Jørgen Johansen som borgmesterkandidat

Plan for Lillevang Skole er med armen vredet om på ryggen
Skolebestyrelsen for Lillevang Skole har ikke på noget tidspunkt udtrykt ønske om at ændre i den nuværende struktur og lukke en matrikel, siger de to skolebestyrelsesmedlemmer, Thomas Pedersen og Tina Nikolajsen.

Konservativ i opgør med hyperindividualisme
Mette Abildgaard, MF og politisk ordfører for De Konservative, talte for fælleskab og imod hyperindividualisme på Grundlovsmødet 5. juni hos De Konservative i Allerød.