9. april 2024  |   Vores By  |   Synspunkt

Byrådsmedlem foreslår at spare to medlemmer af byrådet væk

Skylder vi ikke skatteborgerne at se på muligheden ved varige besparelser på driften, spørger Michael Nørregaard, byrådsmedlem for Venstre

Synspunkt
9. april 2024  |   af Redaktionen

Skylder vi ikke skatteborgerne at se på muligheden ved varige besparelser på driften, spørger Michael Nørregaard, byrådsmedlem for Venstre

I Allerød Kommune har vi siden 1981 haft et Byråd bestående af 21 medlemmer, som i indeværende byrådsperiode er fordelt på syv forskellige partier. Byrådet har gennemført mange og svære besparelser de sidste mange år, men uden at vi hidtil har bragt os selv i spil – som byråd.

I henhold til kommunestyrelsesloven er der et krav om, at kommuner med flere end 20.000 indbyggere har mindst 19 medlemmer af byrådet, hvilket betyder, at vi med nuværende 21 medlemmer har et potentiale for besparelse i form af to medlemmer, og dermed vederlaget på disse, i alt kr. 201.000 / årligt (2022 takster).

Der er dog også nogen udfordringer ved at reducere antallet af byrådsmedlemmer:

(1) Prisen på et mandat stiger – dvs. i hvor en plads i Byrådet til KV21 krævede ca. 720 stemmer, så vil en reduktion til 19 medlemmer øge dette til næsten 800 stemmer for en plads i byrådet.

(2) Mindre diversitet / magten samlet på færre medlemmer. Nuancer kommer ofte igennem forskelligheder og dialog, og ved at reducere antallet af medlemmer, så mister man lidt på den konto. Derudover har man et flertal når man har 11 medlemmer bag et forslag, så vil man fremover kun behøve 10 medlemmer bag et forslag.

Hvilke partier vil blive ”ramt”? Det er afhængig af fordeling af stemmerne, da pladserne i byrådet bliver fordelt ved D’Hondtske metode – men såfremt der kun havde været 19 pladser ved KV21, så var det Venstre (6 pladser) og Socialdemokratiet (4 pladser), som ville miste én plads hver. Der er flere kommuner med nogenlunde samme antal indbyggere som Allerød Kommune (f.eks. Solrød med 24.000 og Hørsholm med 25.000), samt kommuner med flere indbyggere end Allerød Kommune (f.eks. Herlev med 29.000 indbyggere og Brøndby med 37.000 indbyggere) som alle har byråd bestående af 19 medlemmer – hvorfor skal vi så have 21?

Skylder vi ikke skatteborgerne at se ind i en sådan mulighed for at opnå varige besparelser på driften?

Af Michael Nørregaard, byrådsmedlem for Venstre

besparelser | byrådet
Del på

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev - klik her
Læs også....
Konservative i Allerød – dit stabile borgerlige alternativ
Debatindlæg af Jørgen Johansen – spidskandidat KV25 og Rene Nicklas Wendt – Formand for vælgerforeningen

Hvor er Venstre – og hvem er Venstre?
Hvem udstikker retningen for Venstre i Allerød, spørger formanden for de konservative i Allerød, Rene Nicklas Wendt.

Naturligvis skal vi (fortsat) investere mere
Byrådsmedlem og gruppeformand Miki Dam Larsen(S) ser frem til bud fra SF og Venstre på budgetforbedringer på 14 mio. kr. årligt

Moderaterne tilslutter sig aftale med flertal – til hvilken nytte?
Moderaterne har valgt at tilslutte sig byrådsflertallets konstitueringsaftale  - til hvilken nytte?, spørger Rene Nicklas Wendt, formand for de konservative i Allerød.

Pli i byrådssalen efterlyses
Skal vi acceptere fejlagtige udlægninger af virkelighederne, typisk som følge af politisk spin?, spørger byrådsmedlem for Venstre, Michael Nørregaard

På tide at livestreame byrådsmøder
Byrådsmøderne bør være lettere tilgængelige for såvel for almindelige borgere og for pressen - og derfor bør de livestreames, mener Emil Ulrik Andersen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Konservative vil bevare naturarealer
Derfor er vi imod bebyggelse på naturarealerne ved Enghaven Nord, forklarer René Nicklas Wendt, formand for de konservative i Allerød.

Hvor meget må borgernes rettigheder koste?
Kommunens afslag på vertikal jordvarme og en dyr ankesag får Rene Nicklas Wendt til at stille et principielt spørgsmål om borgerens rettigheder

Ærgeligt med ekstraregning på affaldsgebyrer
Den store ekstraregning på affaldsgebyrerne i Allerød er en konsekvens af en liberalisering af sektoren for affaldsforbrænding, som man godt kan stille spørgsmålstegn ved, fremhæver René Wendt, formand for de konservative i Allerød.

Tæt på hinanden – tæt på naturen
Hvad kan vi gøre for at komme tættere på naturen, spørger byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois(K), der selv har et forslag

Politisk opbrud i Allerød?
Kan vælgernedtur for de konservative og Venstre samt afhoppere til Moderaterne betyde et nyt politisk billede i Allerød. Ikke nødvendigvis, vurderer Kim Sejr, redaktør