29. oktober 2023  |   Vores By  |   Borgerservice

Ekstra affaldsgebyrer ud til borgerne

Borgerne i Allerød kan se frem til stigninger i taksten på affaldshåndtering i såvel 2024 som 2025.

Borgerservice
29. oktober 2023  |   af Kim Sejr

Borgerne i Allerød kan se frem til stigninger i taksten på affaldshåndtering i såvel 2024 som 2025.

Det bliver dyrere at få sit affald hentet de kommende to år. Hvor meget dyrere vil blive endeligt besluttet 31. oktober af byrådet.

Allerød Kommunen forklarer selv følgende om baggrunden:

-Baggrunden for takststigningen er todelt. Dels stiger taksten pr. ton affald helt generelt på grund af stigende priser til behandling af bl.a. madaffald. Dels har bestyrelsen i Norfors(det fælleskommunale affaldsselskab, red.)besluttet at forcere afskrivningerne på Usserødværket, hvilket udgør den største takststigning.

Om disse afskrivninger forklares videre:

-De forcerede afskrivninger er et resultat af lov nr. 745/2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven, som siger, at affaldssektoren skal selskabsgøres. Med beslutningen nedbringes gælden i den del af selskabet, som vedrører affaldsområdet. Eftersom ejerkommunerne hæfter for gælden, er takststigningen en nødvendighed for at der ikke på et senere tidspunkt kommer en udgift, som kommunerne ville skulle dække over skatten.

Formanden for Norfors er Morten Slotved, der også er borgmester i Hørsholm Kommune. Og han er ikke glad ved situationen:

-Det er med meget stor beklagelse, at vi skal sende dette ekstraordinære affaldsgebyr ud til vores borgere. Vi ved, at det kan blive en belastning. Men lovens krav og frister, er så korte, at det her er den eneste ansvarlige løsning lige nu og her.

affaldsgebyr | affaldshåndtering | norfors
Del på

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev - klik her
Læs også....
Dialogmøde om kollektive varmeløsninger
Dialogmøde 10. april om løsninger på varmeforsyningen i Allerød Kommune

Giv besked om huller i vejene
Borgere i Allerød kan via app`en "Allerød Borgertip" rapportere om huller i vejene som følge af sne og frost.

Miljøbokse til farligt affald
I løbet af januar 2024 udleverer Allerød Kommune røde miljøbokse til farligt affald.

Affaldsgebyrer forhøjes voldsomt
Affaldsgebyret til enfamilie-boliger i Allerød stiger med 2.365 i 2024 til ialt 7.653 pr. bolig - gebyrer til institutioner stiger samlet med 3,2 mio. kr.

Udvalgsformand: Tiden for behandling af byggesager skal være kortere
Miki Dam Larsen (S), byrådsmedlem og formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, bebuder en mere skarp tidsregistrering, når det gælder behandling af byggesager

Allerød dyrest og langsomst med byggesager
Ifølge opgørelse fra Dansk Industri er Allerød Kommune suverænt dyr med sin byggesagsbehandling – og den klart langsommeligste. Det koster omkring tusind kroner i timen at få sagsbehandlet en byggetilladelse […]

Borgerrådgiver havde 16 sager i 2022
Borgerrådgiveren Mads Juel Thorup har for tiden fokus på at komme ud at møde foreninger og borgernetværk, hvis der er interesse for det.

Allerød får nye vielsesritualer
Byrådet har tilsluttet sig et forslag fra byrådsmedlem Theodore Gbouable (S) om et mere festligt og moderne vielsesritual.

325.000 kr. til socialt arbejde
Allerød Kommunes pulje til frivilligt socialt arbejde er åben for ansøgninger frem til 10. februar.

Har du idéer til bedre genbrug?
Hvis du har idéer til en bedre måde at genbruge affald på lokalt i Allerød, så er der mulighed for at deltage i et panel herom - tilmelding frem til 22. januar.

Kommune beklager koks i data ved webinvitation
Borgere i Allerød har modtaget invitationer til webinar om udskiftning af olie- og gasfyr via E-boks - stilet til andre personer. Ifølge kommunen er der ikke sket kompromittering af data.