15. april 2024  |   Vores By  |   Synspunkt

Hvor er Venstre – og hvem er Venstre?

Hvem udstikker retningen for Venstre i Allerød, spørger formanden for de konservative i Allerød, Rene Nicklas Wendt.

Synspunkt
15. april 2024  |   af Redaktionen

Hvem udstikker retningen for Venstre i Allerød, spørger formanden for de konservative i Allerød, Rene Nicklas Wendt.

Clara Rao fra Venstre har i debatten udtrykt utilfredshed med den række af småbesparelser, som institutioner m.fl. har været pålagt af finde efter sidste budgetforlig.

Michael Nørregaard fra Venstre har i en række læserbreve udtrykt frustration og uenighed med den førte politik i konstitueringsgruppen.

Et andet medlem af Venstres byrådsgruppe markedsfører en energipolitik som umiddelbart ligner et produkt fremstillet til venstre for den politiske midte. Borgmesteren har tilsyneladende svært ved at finde et ståsted i dette spændingsfelt og synes ude af stand til at udvise lederskab i situationen. Konstitueringspartiernes rigide politiske styring, som har forhindret en effektiv og bred politisk forventningsafstemning, har tilsyneladende ramt muren.

Konservative i Allerød ser med bekymring på denne udvikling – for hvem udstikker retningen for Venstre Allerød og dermed den politik som er genstand for forhandlinger? Som Formand for den Konservative vælgerforening i Allerød, har jeg selvfølgelig ingen ret til at blande mig i Venstres interne forhold og uenigheder – men jeg har en forpligtelse til at fremme Konservativ politik og interesser. Og det er i høj grad en Konservativ mærkesag at fremme Allerøds store Borgerlig-Liberale flertals interesser.

Vi nærmer os budgetforhandlingerne 2024 og Kommunalvalget i 2025 er heller ikke længere en fjern størrelse.

Men hvem er det egentligt vi forhandler med, fra det liberale parti i konstitueringen? Er det borgmesteren, som med Socialdemokratiets velsignelse, fører en politik som på ingen måde kan betegnes som liberal? Eller er det andre kræfter i Venstre, som giver udtryk for et ønske om en ny – og mere liberal – politisk retning?

Der er et stort Borgerlig-Liberalt flertal i Allerød Kommune – Konservative i Allerød ønsker at dette flertal bliver det bærende element i en konstituering efter kommunalvalget i 2025. Men kære Venstre: Hvorfor ikke starte nu?

Der er allerede nu et Borgerlig-Liberalt flertal som vil muliggøre en omkonstituering inden KV25. Konservative i Allerød er parate.

Vi har styr på vores politiske ønsker og lederskab – Hvad venter I på?

Rene Wendt Formand – Konservative i Allerød

de konservative | venstre
Del på

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev - klik her
Læs også....
Konservative i Allerød – dit stabile borgerlige alternativ
Debatindlæg af Jørgen Johansen – spidskandidat KV25 og Rene Nicklas Wendt – Formand for vælgerforeningen

Naturligvis skal vi (fortsat) investere mere
Byrådsmedlem og gruppeformand Miki Dam Larsen(S) ser frem til bud fra SF og Venstre på budgetforbedringer på 14 mio. kr. årligt

Byrådsmedlem foreslår at spare to medlemmer af byrådet væk
Skylder vi ikke skatteborgerne at se på muligheden ved varige besparelser på driften, spørger Michael Nørregaard, byrådsmedlem for Venstre

Moderaterne tilslutter sig aftale med flertal – til hvilken nytte?
Moderaterne har valgt at tilslutte sig byrådsflertallets konstitueringsaftale  - til hvilken nytte?, spørger Rene Nicklas Wendt, formand for de konservative i Allerød.

Pli i byrådssalen efterlyses
Skal vi acceptere fejlagtige udlægninger af virkelighederne, typisk som følge af politisk spin?, spørger byrådsmedlem for Venstre, Michael Nørregaard

På tide at livestreame byrådsmøder
Byrådsmøderne bør være lettere tilgængelige for såvel for almindelige borgere og for pressen - og derfor bør de livestreames, mener Emil Ulrik Andersen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Konservative vil bevare naturarealer
Derfor er vi imod bebyggelse på naturarealerne ved Enghaven Nord, forklarer René Nicklas Wendt, formand for de konservative i Allerød.

Hvor meget må borgernes rettigheder koste?
Kommunens afslag på vertikal jordvarme og en dyr ankesag får Rene Nicklas Wendt til at stille et principielt spørgsmål om borgerens rettigheder

Ærgeligt med ekstraregning på affaldsgebyrer
Den store ekstraregning på affaldsgebyrerne i Allerød er en konsekvens af en liberalisering af sektoren for affaldsforbrænding, som man godt kan stille spørgsmålstegn ved, fremhæver René Wendt, formand for de konservative i Allerød.

Tæt på hinanden – tæt på naturen
Hvad kan vi gøre for at komme tættere på naturen, spørger byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois(K), der selv har et forslag

Politisk opbrud i Allerød?
Kan vælgernedtur for de konservative og Venstre samt afhoppere til Moderaterne betyde et nyt politisk billede i Allerød. Ikke nødvendigvis, vurderer Kim Sejr, redaktør