2. august 2022  |   Vores By  |   Borgerservice

Nye beholdere til rest- og madaffald

Snart får en del grundejere nye beholdere til rest- og madaffald og skal sortere i de nye beholdere fra 13. august. Hvem, der kan forvente at få de nye beholdere, […]

Borgerservice
2. august 2022  |   af Kim Sejr

Snart får en del grundejere nye beholdere til rest- og madaffald og skal sortere i de nye beholdere fra 13. august.

Hvem, der kan forvente at få de nye beholdere, fremgår af denne oversigt over levering af nye affaldsbeholdere og afhentning af gamle.

De nye beholdere bliver tømt første gang i uge 33 (perioden 15. – 19. august)

Kommunen gør opmærksom på, at den nye tømmedag ikke nødvendigvis vil være den samme ugedag, som du hidtil har fået tømt dagrenovation.

De hidtidige beholdere tømmes en sidste gang i uge 33 (perioden 15. – 19. august), og der er gratis afhentning af gamle stativer/beholdere uge 36-37.

Afhentningsordningen kræver ikke en tilmelding – man skal blot stille det gamle stativ eller den hidtidige beholder frem til afhentning til den uge, der gælder for beboerens vej.

Kommunen gør opmærksom på, at de brugte stativer eller beholdere skal være tomme, når de bliver sat ud afhentning, og der opfordres til, at der sættes en seddel på med teksten: ”Skal afhentes”. 

Gamle stativer eller beholdere skal stå klar ved fortovskant/vejskel kl. 06.00 mandag morgen i afhentningsugen. Afhentning sker på en uspecificeret ugedag mandag til fredag indenfor den uge, der gælder for det specifikke område.

Alt om kommunens ordning vedr. affald og genbrug her.

affaldssortering | rest-og madaffald
Del på

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev - klik her
Læs også....
Midlertidige P-pladser i bymidten
Allerød Kommune etablerer 22 midlertidige parkeringspladser i bymidten for en 3-årig periode.

150.000 til nye fritids-faciliteter
Alle foreninger og borgere kan søge midler til nye og spændende fritidsfaciliteter.

Dialogmøde om kollektive varmeløsninger
Dialogmøde 10. april om løsninger på varmeforsyningen i Allerød Kommune

Giv besked om huller i vejene
Borgere i Allerød kan via app`en "Allerød Borgertip" rapportere om huller i vejene som følge af sne og frost.

Miljøbokse til farligt affald
I løbet af januar 2024 udleverer Allerød Kommune røde miljøbokse til farligt affald.

Affaldsgebyrer forhøjes voldsomt
Affaldsgebyret til enfamilie-boliger i Allerød stiger med 2.365 i 2024 til ialt 7.653 pr. bolig - gebyrer til institutioner stiger samlet med 3,2 mio. kr.

Ekstra affaldsgebyrer ud til borgerne
Borgerne i Allerød kan se frem til stigninger i taksten på affaldshåndtering i såvel 2024 som 2025.

Udvalgsformand: Tiden for behandling af byggesager skal være kortere
Miki Dam Larsen (S), byrådsmedlem og formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, bebuder en mere skarp tidsregistrering, når det gælder behandling af byggesager

Allerød dyrest og langsomst med byggesager
Ifølge opgørelse fra Dansk Industri er Allerød Kommune suverænt dyr med sin byggesagsbehandling – og den klart langsommeligste. Det koster omkring tusind kroner i timen at få sagsbehandlet en byggetilladelse […]

Borgerrådgiver havde 16 sager i 2022
Borgerrådgiveren Mads Juel Thorup har for tiden fokus på at komme ud at møde foreninger og borgernetværk, hvis der er interesse for det.

Allerød får nye vielsesritualer
Byrådet har tilsluttet sig et forslag fra byrådsmedlem Theodore Gbouable (S) om et mere festligt og moderne vielsesritual.


Annonce