10. april 2024  |   Vores By

Vi bliver kun 1.000 ekstra de næste 10 år

En befolkningsprognose for Allerød viser en forøgelse på 1.000 personer frem mod 2037

Vores By
10. april 2024  |   af Kim Sejr

En befolkningsprognose for Allerød viser en forøgelse på 1.000 personer frem mod 2037

En befolkningsprognose fra COWI forventer en svag stigning i befolkningstallet i Allerød de næste ti år – nemlig 1.000 personer.

-På baggrund af de indlagte forudsætninger og årets opdatering, ses befolkningstallet at stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 1.000 personer i løbet af de næste 10 år. Den samlede vækst over 10 år ligger dermed under sidste års forventning på ca. 1.600 i løbet af en 10 års periode. Det skyldes både, at befolkningstallet i 2024 er faldet og ligger under det forventede, at årets meget lave flytteaktivitet og fertilitet påvirker fremskrivningen, der dermed giver en mindre vækst end i sidste års prognose, lyder det i prognosen som fremlægges på et møde i Økonomiudvalget 16. april.

Den 1. januar 2024 var der 25.962 personer i Allerød Kommune. Det er et fald på 101 personer i forhold til 1. januar 2023, hvor der på baggrund af sidste års prognose var ventet stigning på 59 personer.

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år
Pr. 1. januar 2024 var der 1.823 børn i aldersgruppen mellem 0 og 5 år. Antallet af børn i aldersgruppen har været stigende i perioden 2017-22, men faldt med 20 børn i løbet af 2022 og med 86 i løbet af 2023. Igen i år er en nedgang i antallet af fødsler en stor medvirkende faktor til at der er blevet færre børn i aldersgruppen.

Med de nuværende forudsætninger ses antallet af børn i aldersgruppen, at udvikle sig svagt stigende til 1.900 børn frem mod 2033, ifølge prognosen.

Udvikling i antallet af børn i skolealderen
Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter antallet har været faldende fra 4.220 børn i 2010 til 3.934 børn primo 2022. I løbet af 2022 steg antallet af børn i aldersgruppen til 3.966 (primært pga. modtagelse af ukrainske flygtninge) og i 2023 er det faldet lidt igen til 3.947 børn.

Antallet af børn mellem 6 og 16 år forventes at stige med ca. 200 børn i løbet af den kommende 10 års periode. Det er også en nedskrivning i forhold til sidste år, men lige som sidst forventes væksten primært i Blovstrød (135 børn) og i Lillerød/Skovvang (63). I Engholm/Ravnsholt forventes et mindre fald på ca. 35 børn i aldersgruppen i løbet af de næste 10 år, fremgår det.

Udvikling i antallet af personer i den erhvervsaktive alder
I januar 2024 var der 13.329 personer i aldersgruppen 25-67 år, og det er et fald på 85 i forhold til året før.

Antallet af personer i aldersgruppen ventes at stige med ca. 500 personer i frem mod 2029, hvorefter det ventes at falde lidt igen.

I hele perioden ventes andelen af 25-67 årige at falde en smule i forhold til det samlede befolkningstal fra de nuværende 51,5 % til 49,7 % i 2033, og yderligere i den forlængede prognoseperiode.

Udvikling på ældreområdet
I løbet af 2023 blev der 61 færre borgere i aldersgruppen mellem 70 og 79 år, mens antallet af personer over 80 steg fra 1.583 personer til 1.705 personer, hvilket svarer til 141 ekstra i den aldersgruppe.

I løbet af den kommende periode på 10 år ventes ca. 1.100 personer mere i den befolkningsgruppe, som er over 60 år. Den største stigning, der udgør 760 personer ventes i gruppen som er 80 år eller mere.

Del på

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev - klik her
Konservative i Allerød – dit stabile borgerlige alternativ

Debatindlæg af Jørgen Johansen, spidskandidat KV25 og Rene Nicklas Wendt, formand for vælgerforeningen

Den Konservative vælgerforening i Allerød er dit stabile borgerlige alternativ i kommunen -og derfor valgte vi for mere end et år siden vores spidskandidat til Kommunalvalget 2025.
Vælgerforeningens bestyrelse anbefalede, at Jørgen Johansen blev spidskandidat og medlemmerne kvitterede med at stemme ja til dette forslag. Allerøds borgere har derfor aldrig været i tvivl om den Konservative retning.


Konservative i Allerød vil arbejde for en kommune, som drives på et borgerligt grundlag - såvel politisk som i forhold til kommunens borgere. Vi ønsker nemlig en kommune med større respekt for kommunens største indtægtskilde: Borgerne.
Vi vil arbejde for en langt større grad af borgerinddragelse i den politiske proces - dette er
nødvendigt, når vi skal tage den svære dialog om “need ift. nice” i relation til denkommunale velfærd.

Borgerinddragelsen bliver også nødvendig, når den fremtidige retning for Allerød skal sættes. Skal vi forsætte udbyggelsen af Allerød Kommune - på bekostning af vores grønne arealer? Skal udbyggelsen stoppes? Eller finder vi et godt kompris, som sikrer både udbyggelsen og de grønne områder?

"Konservative i Allerød ønsker et bredt samarbejde, men det er selvfølgelig naturligt, at den kommende konstituering bæres af et borgerligt-liberalt samarbejde"

Vi vil forsat kæmpe for at fastholde vores kulturarv - save-registrering, Kirkehavegaard og Toftehavegaard er nøgleord i denne proces, ligesom vi forsætter indsatsen for at bevare naturområdet, Enghaven Nord.

Konservative i Allerød ønsker et bredt samarbejde, men det er selvfølgelig naturligt, at den kommende konstituering bæres af et borgerligt-liberalt samarbejde. Det vigtigste for os er dog, at der etableres et fremtidigt politisk projekt som kommunens borgere kan se sig selv
i.
Når Venstre inden længe vælger Clara Rao som ny spidskandidat, ser vi frem til at drøftede borgerligt-liberale samarbejdsmuligheder i Allerød kommune
På vegne af Konservative i Allerød Jørgen Johansen – Spidskandidat KV25
Rene Nicklas Wendt – Formand for vælgerforeningen


Hvordan håndterer vi vejstøj i Allerød?

Allerød Kommune inviterer til informationsmøde om vejstøj den 22. maj i Centerhallen.

Allerød Kommune inviterer til informationsmøde den 22. maj 2024 fra kl. 19-21 i Centerhallen. Til mødet kan man høre om støjkortlægningen i Allerød og kommunens planer for at reducere støj, oplyser kommunen.

Udkast til støjhandlingsplan er klar

Kommunen oplyser videre, at Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget på et møde 2. april godkendt et udkast til en støjhandlingsplan, som nu bliver sendt i høring. Alle interesserede borgere kan komme med input til planen.

Støjhandlingsplanen indeholder en opsummering af den nye kortlægning af støj fra kommunevejene og forslag til, hvordan man kan reducere vejstøjen. Derudover er der også et forslag til prioritering af kommende indsatser for at begrænse støjbelastningen i de berørte områder.

På mødet den 22. maj vil der blive informeret om indholdet af støjhandlingsplanen og de støjkortlægninger, der er foretaget i Allerød.

Alle borgere kan herefter komme med input, dog senest den 10. juni

Allerød Kommune opfordrer alle borgere til at komme med deres bemærkninger og ændringsforslag til støjhandlingsplanen.

Se udkast til støjhandlingsplan.

Se støjkortlægning af vejstøj i Allerød Kommune.

Se fremskrivning af trafik-og støjbelastning i Allerød frem til 2030

Praktisk om informationsmødet

Tidspunkt: 22. maj kl. 19-21

Sted: Centerhallen. Lilledal 10, 3450 Allerød

Program:

Velkomst ved formanden for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, Miki Dam Larsen

Generelt om støj ved Artelia Rådgivende Ingeniører

Støjkortlægning i Allerød ved Artelia Rådgivende Ingeniører

Støjhandlingsplan for Allerød ved Allerød Kommune


Längerich stopper som borgmester efter næste valg

Karsten Längerich har besluttet at stoppe som borgmester i Allerød Kommune om to år

Kære alle

Jeg har besluttet at stoppe om 2 år som borgmester i Allerød Kommune.

Sådan lyder det idag på Karsten Längerichs Facebook-profil, hvor han videre skriver:

-Jeg nyder at være borgmester, og det er et spændende hverv, hvor man har en unik mulighed for at påvirke lokalsamfundets udvikling. Jeg blev valgt som borgmester samtidig med, at jeg blev valgt ind i byrådet i 2017 og har inden da haft en spændende erhvervskarriere. Det har været en givende rejse for mig at være borgmester og arbejde for demokratiet og vores lokalsamfund. Det har givet mig lyst til også at gå andre veje og anvende den enorme viden og de relationer, jeg har opbygget gennem min tid som borgmester, på andre måder. Derfor vælger jeg at stoppe som borgmester, mens jeg fortsat har mange år foran mig i mit arbejdsliv.

Når jeg stopper, har jeg været borgmester i Allerød Kommune i otte år og været aktiv i politik i 12 år.

Jeg har valgt at meddele det allerede nu for at give Venstres medlemmer god tid til at finde og vælge en efterfølger. Jeg meddeler det også nu af hensyn til mine kolleger i byrådet og af respekt for borgerne, så det ikke kommer som en uventet overraskelse op til et valg.

Resultater

Jeg er stolt af de mange resultater, som vi som byråd har opnået indtil videre, mens jeg har været borgmester i Allerød.

Én af de største mål for mig var at skabe ro i byrådets arbejde og få så mange som muligt store sager vedtaget bredt. Det politiske miljø, vi havde i Allerød inden jeg kom til, var ikke befordrende for at træffe langsigtede og bæredygtige beslutninger til gavn for Allerød.

Mit store politiske fokus har været at udvikle forholdene for ældre, børn og udsatte borgere i Allerød. I byrådet har vi haft velfærdområderne i centrum i mine år som borgmester. Vi har skoler, dagtilbud og en ældrepleje i Allerød Kommune, som jeg personligt er meget stolt af, og som er blandt landets allerbedste - men også blandt de dyreste, når vi ser på de sociale forudsætninger. De tidligere års store besparelser er blevet minimeret, og der er investeret flere penge til socialområdet, specialundervisning, minimumsnormering mv.

Vi har fået vendt udviklingen i Allerød bymidte, så vi i dag har en bymidte med liv og vækst. Der er nu ønske om at investere i vores bymidte, og borgerne har lyst til at komme i bymidten og vil også gerne bo centralt.

De kommende to år

Det er fortsat et stort privilegium at være borgmester i Allerød Kommune. Jeg vil benytte de kommende år til fortsat at arbejde for Allerøds borgere. Der er mange udfordringer, som jeg og byrådet skal tage os af. Vi står blandt andet over for at komme i gang med at bygge et nyt friplejehjem, nye boldbaner og boliger ved Sportsvej. Dertil kommer en udbygning af Blovstrød Skole, ny multisal ved Lillevang Skole og meget mere. Der bliver ikke tid til at ligge på den lade side i de kommende år.

Jeg vil fortsat have et stort fokus på, at vi træffer langsigtede beslutninger i byrådet, specielt i en periode op mod valg, hvor de hurtige valgløfter kan få overtaget. Der er ingen nemme løsninger men kun hårdt arbejde og svære beslutninger, hvis vi skal i mål med vores store ambitioner for Allerød.

Jeg vil fortsat fokusere på, at vi i byrådet indgår brede aftaler, og jeg dermed også kan være med til at skabe grundlaget for en bred samarbejdsaftale efter valget. Det kræver, at partierne bakker op om dette og har et fælles fokus på at håndtere kommunens udfordringer og finde fælles løsninger.

Jeg har endnu ikke taget stilling til om jeg genopstiller til det kommende kommunalvalg i 2025.

CV Karsten Längerich

Borgmester Allerød kommune 2018-2025 for Venstre

Foruden at være borgmester i Allerød Kommune, så sidder jeg i KL’s bestyrelse, næstformand for KKR Hovedstaden, næstformand i Norfors bestyrelse og bestyrelsesmedlem i Novafos.


USA-fond støtter lokalt klima-projekt for unge

Amerikansk klimafond har givet Allerød Kommune 350.000 kr. i økonomisk støtte til projekt om klima, der skal involvere unge i kommunen

Den amerikanske fond Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund har givet Allerød Kommune støtte til at starte et nyt projekt om klima og unge i kommunen.

Allerød Kommune er en af seks kommuner i Danmark, som modtager støtte.

I spidsen for fonden er forretningsmanden Mike Bloomberg, som i sin rolle som FN’s særlige udsendte (special envoy) har gjort det muligt for byer i hele verden at søge om funding til at engagere unge i klimaindsatser.

Allerød Gymnasium med

Fondens midler støtter projekter, der udvikles og drives af unge i alderen 15-24 år. Allerød Kommune får støtte til et nyt projekt, hvor unge inspireres og engageres i at lave lokale indsatser, der skal understøtte den grønne omstilling og modvirke klimaforandringerne. Allerød Gymnasium er med om bord i projektet, ligesom det er tanken at tilbyde andre interesserede unge at deltage, oplyser Allerød Kommune.
Målet er at skabe engagement og nytænkning. Borgmester Karsten Längerich er stolt over, at Allerød er udvalgt af fonden. Han fortæller:

-Skal det lykkes med at engagere unge i dette arbejde, må klimaindsatsen ikke føre til afsavn, men vise en ny og mere klimavenlig måde at være ung på. Med andre ord: Hvordan skaber vi et klimavenligt ungeliv med masser af glæder og fornøjelser? Og hvem er bedre til at svare på det end de unge?, siger han.

Der er i alt 100 byer i 38 forskellige lande, der har modtaget støtten til lokale klimainitiativer. Den amerikanske fond giver hver by ca. 350.000 kr. til arbejdet.

Kontakt i Dubai

Kontakten til fonden skete i forbindelse med borgmester Karsten Längerichs deltagelse i COP28 i Dubai, hvor Klimanetværket C40 inviterede danske borgmestre til at deltage i den årlige FN-klimakonference.

Arbejdet med projektet i Allerød går nu i gang og kommunen igangsætter de konkrete aktiviteter på den anden side af sommerferien.


Allerød forbedrer overskud på driften

Borgmester Karsten Längerick(V) har netop publiceret en redegørelse for kommunens økonomi - det går generelt godt, hvis den stramme kurs holdes, lyder budskabet

Borgmesteren Karsten Längerich(V) har netop på sin egen Facebook-siden foretaget en redegørelse for kommunens økonomi, baseret på nogle helt friske nøgletal fra forvaltningen.

Borgmesteren skiver således:

-Der har ikke været skrevet ret meget om kommunens økonomi for det seneste, og det har en god grund, og det er at det går godt.

Nedenfor er vist fire figurer på centrale nøgletal, som jeg har fået fra Forvaltningen.

Kommunens likviditetsprognose er positiv og stigende i byrådsperioden. I år når den 150 mio. kr. og vil ligge på cirka 100 mio.kr. i slutningen af budgetperioden. Omkring 2026 bør den dog styrkes, således at vi kan imødegå de værste eksterne stød, fortæller borgmesteren, men betoner samtidig, at det forudsætter fortsatte effektiviseringer:

-Likviditetskurven er dog forudsat at vi finde de effektiviseringer og budgetforbedringer der er vedtaget i budgettet (43 mio. kr. samlet, for de kommende tre budgetforlig). Det er forholdsvis store beløb der skal findes. Indtil videre har vi fundet 25 mio. kr. i varige midler af dette spor, og arbejdet pågår.

Betragtelig forbedring på driften

Borgmesteren fremhæver, at overskud på driften er nok det vigtigste nøgletal.

-Overskuddet skal anvendes til investeringer/anlæg og afdrag på gælden. Overskuddet ligger pt. på 60-100 mio. kr.om året og ventes at stige til over 120 mio. kr. årligt. Det er en betragtelig forbedring i forhold til tidligere år.

Kommunens langsigtede gæld er nedadgående og vil falde en del i de kommende år. Det betyder også at renteudgiften falder. Kommunen er samtidig ”bank” i forhold til staten mht. Borgernes indefrosne ejendomsskatter. Her har vi en 200 mio. kr. liggende som vi håber/forventer at få af dækket af staten som vil nedbringe gælden, siger borgmesteren.

Flere penge til anlæg

Endeligt er kommunens årlige anlægsbudget øget til til 60-90 mio. kr. om året.

-Vi har en bygningsmasse som trænger til at blive renoveret og forbedret da en stor del er over 50 år gammel. Anlægsbudgettet er allerede trukket ud af likviditetskurven.

Endeligt arbejdet vi nu med flere reserver end vi gjorde tidligere. På anlæg ligger der 125 mio. kr. og på driften har vi både reserver til at imødegå dårlige økonomiaftaler og stigende udgifter på specialundervisning og til socialområdet, forklarer Karsten Längerich

Ikke råderum til flere udgifter

Borgmesteren løfter dog samtidig en løftet pegefinger - for den positive tendens kan kun sikres ved at være tilbageholdende med nye udgiftskrævende forslag:

-Forudsætningerne for dette er som sagt at vi finder der vedtagne budgetforbedringer og effektiviseringer. Der er IKKE afsat råderum til udgiftsdrivende forslag som går ud over den forventede befolkningsudvikling (udviklingen i demografi). Hvis byrådet ønsker nye udgiftsdrivende tiltag, kræver det besparelser andre steder.

Usikkerhederne er naturligvis meget store, når vi ser 7-8 år ud i fremtiden. Vi har generelt godt styr på udviklingen i kommunens egne udgifter, men usikkerheden i de penge vi får og betaler til staten er meget stor. Hertil kommer at demografien, ledigheden og flyttemønstre også udgør en stor usikkerhed, slutter borgmesteren.


Hvor er Venstre – og hvem er Venstre?

Hvem udstikker retningen for Venstre i Allerød, spørger formanden for de konservative i Allerød, Rene Nicklas Wendt.

Clara Rao fra Venstre har i debatten udtrykt utilfredshed med den række af småbesparelser, som institutioner m.fl. har været pålagt af finde efter sidste budgetforlig.

Michael Nørregaard fra Venstre har i en række læserbreve udtrykt frustration og uenighed med den førte politik i konstitueringsgruppen.

Et andet medlem af Venstres byrådsgruppe markedsfører en energipolitik som umiddelbart ligner et produkt fremstillet til venstre for den politiske midte. Borgmesteren har tilsyneladende svært ved at finde et ståsted i dette spændingsfelt og synes ude af stand til at udvise lederskab i situationen. Konstitueringspartiernes rigide politiske styring, som har forhindret en effektiv og bred politisk forventningsafstemning, har tilsyneladende ramt muren.

Konservative i Allerød ser med bekymring på denne udvikling - for hvem udstikker retningen for Venstre Allerød og dermed den politik som er genstand for forhandlinger? Som Formand for den Konservative vælgerforening i Allerød, har jeg selvfølgelig ingen ret til at blande mig i Venstres interne forhold og uenigheder - men jeg har en forpligtelse til at fremme Konservativ politik og interesser. Og det er i høj grad en Konservativ mærkesag at fremme Allerøds store Borgerlig-Liberale flertals interesser.

Vi nærmer os budgetforhandlingerne 2024 og Kommunalvalget i 2025 er heller ikke længere en fjern størrelse.

Men hvem er det egentligt vi forhandler med, fra det liberale parti i konstitueringen? Er det borgmesteren, som med Socialdemokratiets velsignelse, fører en politik som på ingen måde kan betegnes som liberal? Eller er det andre kræfter i Venstre, som giver udtryk for et ønske om en ny – og mere liberal - politisk retning?

Der er et stort Borgerlig-Liberalt flertal i Allerød Kommune - Konservative i Allerød ønsker at dette flertal bliver det bærende element i en konstituering efter kommunalvalget i 2025. Men kære Venstre: Hvorfor ikke starte nu?

Der er allerede nu et Borgerlig-Liberalt flertal som vil muliggøre en omkonstituering inden KV25. Konservative i Allerød er parate.

Vi har styr på vores politiske ønsker og lederskab - Hvad venter I på?

Rene Wendt Formand - Konservative i Allerød


Allerød Kunstforening: En kulturel hjørnesten i lokalsamfundet

Allerød Kunstforening har været en kulturel hjørnesten i lokalsamfundet siden 1970´erne.

Det hele startede med udstillinger, hvor der bl.a. blev udstillet i staldene på Kirkehavegaard.

Kirkehavegaard er brændt ned flere gange, så det vi ser i dag er bygget op med respekt for den originale smukke bygningsstil. Staldene er væk og tilbage står der bl.a. 2 meget smukke lokaler, der får besøgende og brugere til at dåne over Allerød Kommunes smukke faciliteter. Og så er der den der helt særlige ro, som der er, lige ved siden af Kirken i det gamle Lillerød. Alt dette kan ikke erstattes af moderne betonbygninger.

Kulturhuset Kirkehavegaard giver også rum til andre foreninger. I Allerød Kunstforening bruger vi det til udstillinger, ferniseringer, events og fællesskabsoplevelser. Vi er en forening, hvor de, som elsker kunst kan samles, inspireres og generelt være sammen i oplevelsen af kunsten. Alle er velkomne og man behøver ikke at være kunst-connaisseur for at være med.

Formand for Allerød Kunstforening, Eric Lerdrup Bourgois, udtaler:

-Vi stræber efter at skabe en inkluderende og engagerende atmosfære, hvor medlemmer og besøgende i alle aldre og med alle baggrunde kan inspireres ved at udforske kunstens mange facetter.

Denne vision afspejles tydeligt i foreningens mangfoldige aktiviteter og arrangementer.

En af de kommende begivenheder, som foreningen er vært for, er en fernisering med kunstnerne Malene Bjelke og Hans Helge Nielsen.

-Vi er begejstrede for at kunne præsentere disse to talentfulde kunstnere, siger formanden og fortsætter:

-Der er noget for enhver smag i deres værker, fra Hans Helge Nielsens poetiske malerier til Malene Bjelkes tankevækkende skulpturer.

Pop-up udstilling

Men Allerød Kunstforening stopper ikke der. Til august vil foreningen være vært for en pop-up udstilling med japansk blomsterkunst, også kendt som Ikebana.

-Dette er en unik mulighed for vores medlemmer og lokalsamfund for at opleve en ældgammel kunstform fra Asien (eller Japan), siger udstillingens tovholder og næstformand Soldis Sigurdardottir.

En af foreningens kommende højdepunkter er det nu, årlige julemarked, "Jul i det Gamle Lillerød".

-Det er et fantastisk julemarked, hvor vi byder på dygtige kunsthåndværkere, juleværksted til børn og voksne samt levende musik. Næste gang vil vi også samle ind til velgørende formål, forklarer næstformanden, Soldis Sigurdardottir.

-Det er også en fantastisk mulighed for de besøgende at købe unikke julegaver og en anledning til at mødes i lokalsamfundet – i en hyggelig juleramme, tilføjer hun.

Fællesskab og samarbejde

Men det er ikke kun de store begivenheder, der definerer Allerød Kunstforening. Det er også fællesskabet og samarbejdet mellem medlemmerne, kaldet ”Napperne” fordi de giver et nap til vores udstillinger, der skaber en særlig atmosfære. "Det er en givende forening," siger et af medlemmerne, som er ”Napper”. "Det er en skønt at komme her på Kirkehavegaard og hygge sig med en kop kaffe, når vi holder vagt til udstillingerne, samt hilse på de gæster, som kommer for at opleve vores udstillinger."

Allerød Kunstforening efterstræber at afholde ca. 4 udstillinger om året, flere ekskursioner til både kunstnerværksteder og udstillinger og så er der den populære bortlodning til generalforsamlingen, hvor medlemmer kan vinde kunst, som skulpturer og malerier der er blevet købt i løbet af kalenderåret.

Næste fernisering er fredag den 19. april kl. 19 på Kirkehavegaard og alle er velkomne.

Du kan læse mere om Allerød Kunstforening her: www.alleroedkunst.dk

Foto er fra et velbesøgt arrangement på Kirkehavegaard sidste år.

Artiklen er baseret på et indlæg, modtaget af Allerød Kunstforening, let bearbejdet af redaktionen.


Naturligvis skal vi (fortsat) investere mere

Byrådsmedlem og gruppeformand Miki Dam Larsen(S) ser frem til bud fra SF og Venstre på budgetforbedringer på 14 mio. kr. årligt


Både Venstres og SF's gruppeformænd lover færre besparelser, hvis byrådet vælger at foretage kloge investeringer i borgere og medarbejdere. Det er jo svært at være imod. Og det er Socialdemokratiets byrådsgruppe bestemt heller ikke. Tværtimod har vi de seneste år været med i adskillige investeringer af den slags.

Senest har kommunen investeret i et nyt botilbud til unge med psykiatriske udfordringer. Her forventer vi en besparelse på 2,5 mio. kr. årligt – samtidig med vi giver vores unge et bedre, lokalt tilbud. Tilsvarende har byrådet i flere omgange investeret på beskæftigelses- og socialområdet for at få flere i job og uddannelse. Det gavner både borgerne og kommunekassen. Og så har vi netop afsluttet et projekt med selvstyrende teams i en del af kommunens hjemmepleje. Her er resultaterne også særdeles lovende for både de ældre og medarbejderne. Men en evt. økonomiske gevinst er desværre til at overskue.

Så det er med andre ord glædeligt, at SF og Venstre vil fortsætte den nuværende strategi med at investere i vores fælles velfærd, så vi så vidt muligt undgår serviceforringelser. Rent økonomisk skal der findes budgetforbedringer på mindst 15 mio. kr. årligt for at kommunens økonomi balancerer. Og så mange penge har afkastet af investeringerne aldrig været i nærheden af.

Vi ser derfor frem til, at de to partier kommer med nye visionære forslag, som både baserer sig på en realistisk analyse og som giver noget nært 14 mio. kr. - hvert år - til kassen. For det vil godt nok være ærgerligt, hvis borgere og medarbejdere på baggrund af de to partiers udmeldinger nu regner med, at vi står overfor en gylden fremtid uden serviceforringelser, hvis bare vi investerer. 

Indsendt af Miki Dam Larsen, gruppeformand (S), viceborgmester.


Byrådsmedlem foreslår at spare to medlemmer af byrådet væk

Skylder vi ikke skatteborgerne at se på muligheden ved varige besparelser på driften, spørger Michael Nørregaard, byrådsmedlem for Venstre

I Allerød Kommune har vi siden 1981 haft et Byråd bestående af 21 medlemmer, som i indeværende byrådsperiode er fordelt på syv forskellige partier. Byrådet har gennemført mange og svære besparelser de sidste mange år, men uden at vi hidtil har bragt os selv i spil – som byråd.

I henhold til kommunestyrelsesloven er der et krav om, at kommuner med flere end 20.000 indbyggere har mindst 19 medlemmer af byrådet, hvilket betyder, at vi med nuværende 21 medlemmer har et potentiale for besparelse i form af to medlemmer, og dermed vederlaget på disse, i alt kr. 201.000 / årligt (2022 takster).

Der er dog også nogen udfordringer ved at reducere antallet af byrådsmedlemmer:

(1) Prisen på et mandat stiger – dvs. i hvor en plads i Byrådet til KV21 krævede ca. 720 stemmer, så vil en reduktion til 19 medlemmer øge dette til næsten 800 stemmer for en plads i byrådet.

(2) Mindre diversitet / magten samlet på færre medlemmer. Nuancer kommer ofte igennem forskelligheder og dialog, og ved at reducere antallet af medlemmer, så mister man lidt på den konto. Derudover har man et flertal når man har 11 medlemmer bag et forslag, så vil man fremover kun behøve 10 medlemmer bag et forslag.

Hvilke partier vil blive ”ramt”? Det er afhængig af fordeling af stemmerne, da pladserne i byrådet bliver fordelt ved D’Hondtske metode – men såfremt der kun havde været 19 pladser ved KV21, så var det Venstre (6 pladser) og Socialdemokratiet (4 pladser), som ville miste én plads hver. Der er flere kommuner med nogenlunde samme antal indbyggere som Allerød Kommune (f.eks. Solrød med 24.000 og Hørsholm med 25.000), samt kommuner med flere indbyggere end Allerød Kommune (f.eks. Herlev med 29.000 indbyggere og Brøndby med 37.000 indbyggere) som alle har byråd bestående af 19 medlemmer – hvorfor skal vi så have 21?

Skylder vi ikke skatteborgerne at se ind i en sådan mulighed for at opnå varige besparelser på driften?

Af Michael Nørregaard, byrådsmedlem for Venstre


Gratis kompost-orme til dit haveaffald

Lørdag 20. april kan du helt gratis hente kompostorme på Allerød genbrugsplads

Det er meget bedre at beholde sit haveaffald end at køre det på genbrugspladsen. Sådan lyder det fra Allerød Kommune, der opfordrer til, at man lader sit haveaffald blive i haven - og dermed er med til at gøre en forskel.

-På den måde hjælper du klimaet og biodiversiteten. Du sparer transporten frem og tilbage til genbrugspladsen, og i haven skaber du levesteder for insekter og nedbryderorganismer, lyder det fra kommunen.

For at hjælpe denne adfærd undervejs med et lille skub, så tilbyder kommunen, at man helt gratisk kan hente kompostorme 20. april. Her vil Norfors en pose med de små orme fra kl. 10.000 til 14.00 efter først-til-mølle-princippet.

Argumenterne for at lade haveaffaldet blive i haven:

 • Ved at lade haveaffaldet blive liggende, bidrager du til at skabe et naturligt og sundt økosystem i din have.
 • -Kompostering af haveaffald reducerer behovet for vanding ved at bevare fugtigheden i jorden og øge dens evne til at holde på vandet.
 • -Ved at kompostere dit haveaffald mindsker du mængden af organisk affald, der sendes til forbrænding og hjælper med at mindske udledningen af drivhusgasser.
 • Kompostering forbedrer jordens næringsstoffer og struktur, hvilket resulterer i sundere planter, smukkere blomster og mere frodigt græs.

Akademiker-vækst i Allerød på over 100 procent

Byrådsmedlem Michael Nørregaard(V) vil have forklaring på, hvorfor antallet af akademikere blandt kommunens ansatte er fordoblet siden 2007

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd(AE) har netop offentliggjort en analyse, der viser, at antallet af akademikere siden kommunalreformen i 2007 er vokset kraftigt.

Der er således kommet 80 pct. flere akademikere i kommunerne og 144 pct. flere akademikere i regionerne. I dag går 8 pct. af lønkronerne i kommunerne og 9 pct. af lønkronerne i regionerne til akademikere. Stigningen har især været drevet af, at der er blevet ansat flere magistre og chef- og specialkonsulenter. Det er især kommunerne omkring hovedstaden og de større byer, der ansætter mange akademikere.

Analysen har givet byrådsmedlem Micahel Nørregaard panderynken.

-I Allerød har vi øjensynligt 6,3% akademikere ansat, hvilket er lidt højere end gennemsnittet på landsplan. Uden at kende detaljerne bag er det ikke umiddelbart alarmerende i sig selv, men et punkt bekymrer mig dog - og det er stigningen siden 2007. Den er ifølge analysen steget med 101,2 procent. Det vil sige, at vi i Allerød har fordoblet antallet af akademikere i kommunen, siger Michael Nørregaard og fortsætter:

-Det er et faktum, at akademikere i gennemsnit oppebærer en højere løn end den klassiske mere borgernære velfærdsmedarbejder, så en så stor stigning indenfor ansatte akademikere giver årsag til panderynker, om ikke andet ud fra et økonomisk perspektiv.

Jeg påtænker derfor at spørge Forvaltningen ind til denne udvikling - måske er det et resultat af skiftende regeringers uendelige indførsel af yderlige regelstrøm bureaukrati, til trods for udmeldinger om politiske ønsker til det modsatte, men jeg bliver nysgerrig på situationen i Allerød og ikke mindst baggrunden for en fordobling af akademikere i Allerød Kommune siden 2007, siger Michael Nørregaard.

Hovedtal fra analysen:

 • Antallet af akademiske fuldtidsbeskæftigede i kommunerne er steget med 10.000 fra 2007 til 2023 svarende til en stigning på godt 80 pct. Den samlede beskæftigelse i kommunerne er ellers faldet med 5.900 fuldtidsbeskæftigede.
 • I regionerne steg antallet af fuldtidsakademikere i samme periode med 6.000 svarende til en stigning på 144 pct. En fjerdedel af beskæftigelsesvæksten der har været i regionerne siden 2007, kan tilskrives akademikere, selvom akademikere i 2007 kun udgjorde 4 pct. af beskæftigelsen i regionen.
 • Knap 8 pct. af den samlede lønsum i kommunerne, går til akademikere, mens det er knap 9 pct. på det regionale område.
 • Væksten i akademikere i kommunerne og regionerne er især drevet af, at der er ansat flere magistre og chef- og specialkonsulenter.
 • Kommuner i tætbefolkede områder har en større andel af akademikere ansat. Andelen er særligt stor i København og resten af Region Hovedstaden. Det samme gælder i og omkring Aarhus, Odense og Aalborg.
 • Kommunerne med lavest andel af akademisk ansatte ligger Vest- og Sønderjylland, på Nordfyn og Vest- og Sydsjælland.
 • De kommuner der havde en høj andel af akademikere i 2007, lå også i høj grad toppen i 2023. Tilsvarende lå kommuner med en lav akademikerandel i 2007, også lavt i 2023.